Landmeten

Landmetersbureau De Hoef

Reeds 34 jaar een vaste waarde in Heist-op-den-Berg!

Landmetersbureau De Hoef werd opgericht in 1983 door de heer Maurice De Hoef. In 2006 kwam zijn zoon; de heer Dieter De Hoef het team versterken.

De heren De Hoef staan garant voor een ijzersterke vakkennis, een open blik en veelzijdigheid.

We zijn ervan overtuigd dat we door onze ervaring, beroepsethiek en gedrevenheid een meerwaarde kunnen betekenen voor volgende activiteiten:

 • Opmetingen
 • Afpalingen
 • Beëdigde schattingen
 • Verkavelingen
 • Expertises (na schade – adviserend - geschillen)
 • Bepalen van volumes
 • Ruimtelijke ordening
 • Document opmaak en dossiersamenstelling
 • Aanvragen stedenbouwkundig attesten
 • Prekadastratie
 • Overname gemene muur
 • Opmaken plaatsbeschrijvingen
 • Juridsich advies
 • Makelaardij 

Erkend door de Vlaamse Overheid

Als landmeters zijn wij opgenomen op de Vlaamse lijst van Erkende Landmeter – Experten, in het kader van de waardering activa en passiva van een nalatenschap.

Als professional staan wij garant voor een kwalitatief schattingsverslag, hiervoor ondertekende wij het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

In het charter worden criteria vastgelegd waaraan een kwalitatieve schatting moet voldoen. Het gaat zowel om criteria rond de beroepsbekwaamheid van de schatter, als om criteria omtrent de inhoud van het schattingsverslag.

Burgers die een beroep doen op een Landmeter-Expert die het kwaliteitscharter heeft ondertekend, mogen er van uitgaan dat de geschatte waarde van het onroerend goed niet in twijfel zal getrokken worden door de Vlaamse Belastingdienst.

Dit kwaliteitslabel en dienst is uniek in Heist-op-den-Berg en omgeving!

Meer info kan u vinden op: https://belastingen.vlaanderen.be/waardering-van-de-activa-en-van-de-passiva

Beëdigde schattingen

De landmeter is nog steeds de meest geknipte persoon om een correcte waardebepaling op te maken.

Weet u graag wat uw woning écht waard is? Welke mogelijkheden zijn er om een betere verkoopwaarde te behalen?

Als cliënt ontvangt u van Landmetersbureau De Hoef een reële waardebepaling met de nodig onderbouwingen en verdere mogelijkheden van uw vastgoed.

Juridisch en bouwtechnisch advies

Ons professioneel team staat klaar om u structureel door al uw juridische, technische en commerciële vragen te begeleiden omtrent:

 • Verkoop
 • Huurkoop
 • Lijfrente
 • Pacht
 • Verhuur
 • “Pop-up” huur
 • Investment portfolio’s
 • Estate planning
 • Projectontwikkeling
 • Verkavelingen
 • Nieuwbouw
 • Mede-eigendom
 • Beheer
 • Rentmeester
 • Vennootschappen: handelszaken en ondernemingen, overdracht handelsfondsen, verkoop via overdracht aandelen,..

Tevens kunnen juridische documenten op maat geleverd worden, denk maar aan een plaatsbeschrijving, verkoopovereenkomst, huurcontract, dading met buren,…

Zulke documenten hebben een grote waarde en dienen met de nodige zorgvuldigheid en kennis te worden opgesteld. Indien er toch een euvel zou zijn, adviseren of begeleiden we u graag doorheen uw geschil met de nodige expertise.

 

Contacteer Landmetersbureau De Hoef:

't Seyenhof

Hallaarstraat 33

2222 Heist-op-den-Berg (Itegem)

Tel.: 015 24 02 26

Fax: 015 34 58 21

BTW BE 0630.275.811

 

Maurice De Hoef

Ingenieur Bouwkunde

Beëdigd Landmeter - Expert LAN 04.0498

Tel.: 0498 20 07 70

Email: maurice@landmetersbureaudehoef.be

 

Dieter De Hoef

Master in de Bouwkunde

Beëdigd Landmeter - Expert LAN 05.1218

Tel.: 0496 26 53 93

Email: dieter@landmetersbureaudehoef.be

 

Op 25 mei treden de nieuwe privacyregels van de GDPR in werking. Die legt nieuwe, strengere privacyregels vast voor heel de EU en vervangt de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten.
Koningen & Ridders Vastgoedgenootschap bvba houdt er reeds een strikt privacybeleid samen al onze medewerkers op na. We vinden uw privacy belangrijk. Uw (beperkte) persoonlijke gegevens worden enkel intern gebruikt en zullen nooit aan derden worden doorgegeven of verkocht.
Al onze dossiers worden via een professioneel back-up systeem met firewall opgeslagen.

Of vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op

Door dit formulier te verzenden verklaart u zich akkoord met ons privacy statement.